ชื่อโครงการ

ซื้อคลอรีน จำนวน 6 ถัง

เลขที่โครงการ 66049211500 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 21,000 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรือง ราคาเสนอ 21,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 19 เมษายน 2566

เอกสารประกาศ

ซื้อคลอรีน-21000.pdf
Cresta Social Messenger