ชื่อโครงการ

จ้างเหมาจัดทำอาหาร

เลขที่โครงการ 66049249397 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 14,000 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรือง ราคาเสนอ 14,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 11 เมษายน 2566

เอกสารประกาศ

จ้างเหมาจัดทำอาหาร-สงกรานต์-14000.pdf
Cresta Social Messenger