ชื่อโครงการ

ซื้อเครื่องดื่มและอาหารว่าง

เลขที่โครงการ 66049256758 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 2,566 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรือง ราคาเสนอ 10,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 11 เมษายน 2566

เอกสารประกาศ

ซื้อเครื่องดื่มและอาหารว่าง-10000.pdf
Cresta Social Messenger