ชื่อโครงการ

จ้างเหมาวงดนตรีพร้อมนักร้อง

เลขที่โครงการ 66049304563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 12,000 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ตองเก้าเลเซอร์ปริ้น ราคาเสนอ 12,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 12 เมษายน 2566

เอกสารประกาศ

จ้างเหมาวงดนตรีพร้อมนักร้อง-12000.pdf
Cresta Social Messenger