ชื่อโครงการ

จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV)

เลขที่โครงการ 66049332808 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 11,100 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้าน พี เอส ที คอมพิวเตอร์ ราคาเสนอ 11,100 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 19 เมษายน 2566

เอกสารประกาศ

จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด-11100.pdf
Cresta Social Messenger