ชื่อโครงการ

จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ

เลขที่โครงการ 66049344755 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 13,900 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านโอ๋การช่าง ราคาเสนอ 13,900 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 20 เมษายน 2566

เอกสารประกาศ

จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ-13900.pdf
Cresta Social Messenger