ชื่อโครงการ

จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำใต้ดิน (ซัมเมอร์ส)

เลขที่โครงการ 66049359442 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 18,083 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านเอเชียวอเตอร์ 101 ราคาเสนอ 18,083 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 4 เมษายน 2566

เอกสารประกาศ

จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำใต้ดิน-18083.pdf
Cresta Social Messenger