ชื่อโครงการ

จ้างเหมาซ่อมแซมปั๊มน้ำแบบหอยโข่ง

เลขที่โครงการ 66059011986 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 5,300 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา นายโสภี เย็นใจ ราคาเสนอ 5,300 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 25 เมษายน 2566

เอกสารประกาศ

จ้างเหมาซ่อมแซมปั๊มน้ำแบบหอยโข่ง-5300.pdf
Cresta Social Messenger