ชื่อโครงการ

จัดซื้อแก๊สหุงต้ม

เลขที่โครงการ 66059114217 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 20,580 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านสามารถแก๊ส ราคาเสนอ 20,580 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 3 เมษายน 2566

เอกสารประกาศ

ซื้อแก๊สหุงต้ม-20580.pdf
Cresta Social Messenger