ราคากลาง จัดซื้อระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 15 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง

ชื่อโครงการ

ราคากลาง จัดซื้อระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 15 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง

เลขที่โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 440,573 บาท ราคากลาง 440,573 บาท ที่มาของราคากลาง ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ธันวาคม 2566) ผู้ชนะการเสนอราคา ราคาเสนอ บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก วันที่ประกาศ 20 กุมภาพันธ์ 2567

เอกสารประกาศ

บก.06.pdf
Cresta Social Messenger