อัปเดตเรื่องสภา

รายงานการประชุมสภา เทศบาลอาจสามารถ

4 มกราคม 2565
4 มกราคม 2565
4 มกราคม 2565
4 มกราคม 2565
4 มกราคม 2565
4 มกราคม 2565
4 มกราคม 2565
4 มกราคม 2565
4 มกราคม 2565
4 มกราคม 2565
ดูทั้งหมด

เรื่องราวทั้งหมด

เทศบาลอาจสามารถ

ภาพรวมบริการ อาจสามารถ

ระบบติดตามคุณภาพการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน

เพื่อทำให้เทศบาลอาจสามารถเป็นองค์กรที่สดใส

แผนและรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

Cresta Social Messenger