สิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นที่อาจสามารถ

โครงการ / นโยบาย โดย นายกเทศบาลตำบลอาจสามารถ

  น้ำประปาดื่มได้

  การปรับปรุงตลาดเทศบาล

  มิเตอร์น้ำ IoT

อัปเดตเรื่องสภา

รายงานการประชุมสภา เทศบาลอาจสามารถ

11 กันยายน 2566
11 กันยายน 2566
10 กรกฎาคม 2566
10 กรกฎาคม 2566
10 กรกฎาคม 2566
10 กรกฎาคม 2566
5 เมษายน 2566
5 เมษายน 2566
5 เมษายน 2566
5 เมษายน 2566
ดูทั้งหมด

เรื่องราวทั้งหมด

เทศบาลอาจสามารถ

ภาพรวมบริการ อาจสามารถ

ระบบติดตามคุณภาพการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน

เพื่อทำให้เทศบาลอาจสามารถเป็นองค์กรที่สดใส


ท่อประปา 2 นิ้ว
ท่อประปา 4 นิ้ว
ท่อประปา 6 นิ้ว

แผนและรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

Cresta Social Messenger