สิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นที่อาจสามารถ

โครงการ / นโยบาย โดย นายกเทศบาลตำบลอาจสามารถ

  น้ำประปาดื่มได้

  การปรับปรุงตลาดเทศบาล

  มิเตอร์น้ำ IoT

อัปเดตเรื่องสภา

รายงานการประชุมสภา เทศบาลอาจสามารถ

5 มกราคม 2566
5 มกราคม 2566
4 มกราคม 2565
4 มกราคม 2565
4 มกราคม 2565
4 มกราคม 2565
4 มกราคม 2565
4 มกราคม 2565
4 มกราคม 2565
4 มกราคม 2565
ดูทั้งหมด

เรื่องราวทั้งหมด

เทศบาลอาจสามารถ

ภาพรวมบริการ อาจสามารถ

ระบบติดตามคุณภาพการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน

เพื่อทำให้เทศบาลอาจสามารถเป็นองค์กรที่สดใส


ท่อประปา 2 นิ้ว
ท่อประปา 4 นิ้ว
ท่อประปา 6 นิ้ว

แผนและรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเชิญชวน/เชิญเสนอราคา

Cresta Social Messenger