สิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นที่อาจสามารถ

โครงการ / นโยบาย โดย นายกเทศบาลตำบลอาจสามารถ

  น้ำประปาดื่มได้

  การปรับปรุงตลาดเทศบาล

  มิเตอร์น้ำ IoT

อัปเดตเรื่องสภา

รายงานการประชุมสภา เทศบาลอาจสามารถ

17 เมษายน 2567
17 เมษายน 2567
9 มีนาคม 2567
9 มีนาคม 2567
9 มีนาคม 2567
9 มีนาคม 2567
9 มีนาคม 2567
9 มีนาคม 2567
9 มีนาคม 2567
9 มีนาคม 2567
ดูทั้งหมด

เรื่องราวทั้งหมด

เทศบาลอาจสามารถ

ภาพรวมบริการ อาจสามารถ

ระบบติดตามคุณภาพการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน

เพื่อทำให้เทศบาลอาจสามารถเป็นองค์กรที่สดใส


ท่อประปา 2 นิ้ว
ท่อประปา 4 นิ้ว
ท่อประปา 6 นิ้ว

แผนและรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง/ผู้ชนะการเสนอราคา

Cresta Social Messenger