ประกาศเทศบาลตำบลอาจสามารถ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการระบบควบคุมคุณภาพน้ำประปาดื่มได้อัจฉริยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Cresta Social Messenger