ชื่อโครงการ

ประกาศกำหนดราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ

เลขที่โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. วิธีการจัดหา งบประมาณ บาท ราคากลาง 850,000 บาท ที่มาของราคากลาง ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ (ธันวาคม 2565) ผู้ชนะการเสนอราคา ราคาเสนอ บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก วันที่ประกาศ 4 มกราคม 2566

เอกสารประกาศ

ประกาศกำหนดราคากลางซื้อรถ.pdf
Cresta Social Messenger