ประมวลภาพบรรยากาศประเพณีบุญบั้งไฟอำเภออาจสามารถ นำโดยนายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ นายเทพพร จำปานวน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เเละเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการทุกฝ่าย ร่วมกับพ่อค้า ประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลอาจสามารถ จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ.เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงานของชาวอีสานสืบต่อไป

Cresta Social Messenger