วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. นายเทพพร จำปานวน นายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โครงการน้ำประปาดื่มได้เพื่อประชาชน จากเทศบาลตำบลศรีพนา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอาจสามารถ

Cresta Social Messenger