ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุขสวัสดิ์ บ้านอาจสามารถ หมู่ที่ 13

ชื่อโครงการ

ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุขสวัสดิ์ บ้านอาจสามารถ หมู่ที่ 13

เลขที่โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 272,000 บาท ราคากลาง 272,000 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคาเสนอ บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก วันที่ประกาศ 7 มิถุนายน 2566

เอกสารประกาศ

ราคากลาง.pdf
Cresta Social Messenger