ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนประชาร่วมมิตร บ้านอาจสามารถ หมู่ที่ 13

ชื่อโครงการ

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนประชาร่วมมิตร บ้านอาจสามารถ หมู่ที่ 13

เลขที่โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 377,700 บาท ราคากลาง 377,700 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคาเสนอ บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก วันที่ประกาศ 7 มิถุนายน 2566

เอกสารประกาศ

ราคากลาง-1.pdf
Cresta Social Messenger