วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 2566 เทศบาลตำบลอาจสามารถ นำโดย นายพูลทรัพย์ มานะดี รองนายกเทศบาล นายประจงศักดิ์ ภาสว่าง ที่ปรึกษานายกเทศบาล นายจิระศักดิ์ จันทรวิภาค ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลอาจสามารถ ต้อนรับทีมงาน พรรคก้าวไกล ลงพื้นที่ดูงานโครงการน้ำประปาดื่มได้ ของเทศบาลตำบลอาจสามารถ ❤️

Cresta Social Messenger