เทศบาลตำบลอาจสามารถ ขอเชิญพี่น้องประชาชน ทุกท่าน ร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาตลาดสดเทศบาลตำบลอาจสามารถ ภายใต้หัวแนวคิด “ตลาดสดที่ท่านอยากได้เป็นอย่างไร?” มาร่วมกันร่วมออกแบบ แสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทางในการพัฒนาตลาดกับเทศบาลฯ ใน แบบที่ท่านอยากได้ปรับปรุงทัศนียภาพ โครงสร้าง ไปจนถึงระบบต่างๆในตลาด ให้เป็นไปตาม มาตราฐานหรือดีกว่ามาตราฐาน สามารถร่วมตอบแบบสอบถามได้โดยสแกน QR Code ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 #คึกคัก น่าเดิน อยากมาซ้ำ อยากบอกต่อ #ตลาดสด #อาจสามารถ #ร้อยเอ็ด

Cresta Social Messenger