เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลอาจสามารถ ได้จัดโครงการพัฒนาตลาดสดเทศบาลตำบลอาจสามารถ โดยจะดำเนินการปรับปรุง เปลี่ยนเเปลง นำไปสู่การพัฒนาตลาดสดของเทศบาลตำบลอาจสามารถในรูปแบบใหม่ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเเละส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายของผู้บริหาร อีกทั้ง เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมเเสดงความคิดเห็น เเละส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาเทศบาลตำบลอาจสามารถ

Cresta Social Messenger