กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(รางยู-ฝาวี) ถนนสัตยาคุณอุทิศ บ้านชูชาติ ม.15

ราคากลาง

ชื่อโครงการ

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(รางยู-ฝาวี) ถนนสัตยาคุณอุทิศ บ้านชูชาติ ม.15

เลขที่โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 498,000 บาท ราคากลาง 498,000 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคาเสนอ บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก วันที่ประกาศ 24 กรกฎาคม 2566

เอกสารประกาศ

ราคากลาง-1.pdf
Cresta Social Messenger