วันที่ 25 กรกฏาคม 2566 นายเทพพร จำปานวน นายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ นายพูลทรัพย์ มานะดี รองนายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ นายกฤช ภูศรี เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ นางมะลิวัลย์ พันทองคำ หัวหน้าฝ่ายปกครอง มอบสังกะสีให้ความช่วยเหลือ กรณีประชาชนประสบปัญหาวาตภัย

Cresta Social Messenger