วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ สวนสาธารณะประโยชน์หนองหูลิง อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด เทศบาลตำบลอาจสามารถ ร่วมกับประมงจังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในกิจกรรมพร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และหน่วยงานที่ภาคีเครือข่าย ตลอดจนประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมงาน โดยเป็นการ แสดงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ อีกทั้งยัง เป็นการเพิ่มปริมาณพันธุ์สัตว์น้ำ และอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ให้มีปริมาณมากขึ้น สำหรับพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อยในวันนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด รวมกว่า 200,000 ตัว

                     

Cresta Social Messenger