ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(รางยู+ฝาวี) ถนนสัตยาคุณอุทิศ บ้านชูชาติ ม.15

ชื่อโครงการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(รางยู+ฝาวี) ถนนสัตยาคุณอุทิศ บ้านชูชาติ ม.15

เลขที่โครงการ 66079518075 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 498,000 บาท ราคากลาง 498,000 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด อำพลก่อสร้าง 2006 ราคาเสนอ 497,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 25 กรกฎาคม 2566

เอกสารประกาศ

ประกาศ-ผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
Cresta Social Messenger