วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลอาจสามารถ เข้าร่วมงานทอดเทียนโฮมอำเภอและกองพัดเปรียญธรรม ประจำปี 2566 โดยฝ่ายเทศบาลตำบลอาจสามารถ ได้นำน้ำดื่มแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน ที่ได้เข้าร่วมงาน ❤️❤️❤️❤️

Cresta Social Messenger