วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลอาจสามารถ 🏫 จัดการเลือกตั้ง คณะกรรมการชุมชน และการจัดระเบียบชุมชน บรรยากาศการเลือกตั้งหมู่ ที่ 15 .. 🫡

Cresta Social Messenger