เทศบาลตำบลอาจสามารถ 🏢 ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 โดย เทศบาลตำบลอาจสามารถ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ที่ 1 ( ระดับประเทศ ) 🎉 จำนวนเงินรางวัลที่ ได้รับ 3,200,000 บาท 🎉

Cresta Social Messenger