วันที่ 4 ตุลาคม 2566 เทศบาลตำบลอาจสามารถ นำโดยนายพูลทรัพย์ มานะดี รองนายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ นายประจงศักดิ์ ภาสว่าง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ พร้อมคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการสุขุมาลย์ อินทเสวก ในการเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอาจสามารถวิทยา และท่านรองผู้อำนวยการบดินทร์ ศรีธัมมา ในการเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนอาจสามารถวิทยา

Cresta Social Messenger