เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ พร้อมคณะก้าวหน้า ได้มาตรวจเยี่ยมชม ระบบน้ำประปาดื่มได้อัจฉริยะ ของเทศบาลตำบลอาจสามารถ ที่มีการดำเนินการโดยระบบ IOT ที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย

Cresta Social Messenger