ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 โครงการจัดซื้อรถขุดไฮโดรลิค (แบคโฮ) ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ตัน จำนวน 1 คัน

Cresta Social Messenger