ประกาศกำหนดราคากลาง จัดซื้อรถขุดไฮโดรลิค (แบคโฮ) ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ตัน จำนวน 1 คัน

ชื่อโครงการ

ประกาศกำหนดราคากลาง จัดซื้อรถขุดไฮโดรลิค (แบคโฮ) ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ตัน จำนวน 1 คัน

เลขที่โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 1,195,000 บาท ราคากลาง 1,195,000 บาท ที่มาของราคากลาง สืบราคาจากท้องตลาด (เว็บไซต์) ผู้ชนะการเสนอราคา ราคาเสนอ บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก วันที่ประกาศ 10 ตุลาคม 2566

เอกสารประกาศ

บก.06.pdf
Cresta Social Messenger