วันจันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. นำโดย นายเทพพร จำปานวน นายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ นายพูลทรัพย์ มานะดี รองนายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ นายจิระศักดิ์ จันทรวิภาค ปลัดเทศบาลตำบลอาจสามารถ “ จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลอาจสามารถ” ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถ

Cresta Social Messenger