เมื่อวันจันทร์ ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายเทพพร จำปานวน นายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ พร้อมด้วยยคณะผู้บริหารเเละพนักงานร่วมประชุมปรึกษาหารือเเนวทางการจัดงาน “อาจสามารถสะออน ฮาล์ฟมาราธอน” ครั้งที่ ๒

Cresta Social Messenger