ทศบาลตำบลอาจสามารถ นำโดย นายพลูทรัพย์ มานะดี รองนายกฯ นายประจงศักดิ์ ภาสว่าง ที่ปรึกษานายกฯ นางพิศมัย ชัฏพลชัย หัวหน้าสำนักปลัด นางสาวภัควิภา หงส์คำมี ผู้อำนวยการกองการศึกษา นางมะลิวัลย์ พันทองคำ หัวหน้าฝ่ายปกครอง เเละเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลอาจสามารถ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2566

Cresta Social Messenger