ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถขุดไฮโดรลิค (แบคโฮ) ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ตัน

ชื่อโครงการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถขุดไฮโดรลิค (แบคโฮ) ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ตัน

เลขที่โครงการ 66109106360 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 1,195,000 บาท ราคากลาง 1,195,000 บาท ที่มาของราคากลาง สืบราคาจากท้องตลาด (เว็บไซต์) ผู้ชนะการเสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอนกสินยนต์ ราคาเสนอ 956,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 30 ตุลาคม 2566

เอกสารประกาศ

Cresta Social Messenger