วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 📢 เทศบาลตำบลอาจสามารถ 🏢 ได้เข้ารับราวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ.ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดย เทศบาลตำบลอาจสามารถ ” ได้รับรางวัลชนะเลิศ ที่ 1 ( ระดับประเทศ ) ” จำนวนเงินรางวัลที่ ได้รับ 3,200,000 บาท 🎉 ‼️

Cresta Social Messenger