วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 9.30 น. เทศบาลตำบลอาจสามารถ ร่วมกับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลอาจสามารถทั้ง 5 หมู่บ้าน ช่วยกันบำรุงรักษาต้นไม้บริเวณสวนสาธารณะหนองหูลิง เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566

Cresta Social Messenger