เทศบาลตำบลอาจสามารถ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุบลบรทิพย์ ร่วมกับ ประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลอาจสามารถ หมู่ที่ 1 เเละหมู่ที่ 13 ร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาดวัดอุบลบรทิพย์ เนื่องในกิจกรรมโครงการ วัด ประชารัฐสร้างสุข

Cresta Social Messenger