วันนี้ 14 พฤศจิกายน 2566 เทศบาลตำบลอาจสามารถ แจ้งขออนุญาตปิดระบบน้ำประปาภายในเขตเทศบาลฯ.เนื่องจากระบบท่อส่งน้ำดิบบริเวณสถานีสูบน้ำบ้านชีโหล่นเกดการแตกรั่ว..แต่บริเวณท่อแตกรั่วระดับน้ำลึกประมาณ 1.20 – 1.50 ม. ทำให้การซ่อมแซมเป็นไปด้วยความยากลำบาก..ดังนั้นเทศบาลจึงจำเป็นต้องแจ้งปิดระบบน้ำประปาตั้งแต่เวลา ประมาณ 19.30 น. เป็นต้นไป..ต้องขออภัยด้วยครับ

Cresta Social Messenger