หลังจากที่เทศบาลตำบลอาจสามารถ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ที่ 1 ระดับประเทศ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปี 2566 ในโครงการนวัฒกรรม น้ำประปาดื่มได้ ในวันนี้ 11/11/66 เทศบาลตำบลอาจสามารถ นำโดย นายเทพพร จำปานวน นายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ นางสุนีรัตน์ เศษลือ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม นางศิริกุล เมาะราษี ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์เเละงบประมาณ นางพนิจดา สาระภักดี นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผน เเละนางสาวอุภัสษร มนต์ไธสง นักวิชาการสาธารณสุข ซึ่งตัวเเทนเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลอาจสามารถ ได้ถูกเชิญไปจัดงานออกบูธนิทรรศการ ต่อในการประชุมของสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด แห่งประเทศไทย (อบจ) ณ ห้องประชุมทีเค เเกรนด์คอนเวนชั่น ชั้น 6 โรงเเรม ทีเค พาเลช เเจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

Cresta Social Messenger