วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป👇👇 #เทศบาลตำบลอาจสามารถ นำโดย นายพูลทรัพย์ มานะดี รองนายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ นายประจงศักดิ์ ภาสว่าง ที่ปรึกษานายกฯ นายจิระศักดิ์ จันทรวิภาค ปลัดเทศบาลฯ นางสาวณัฐมน สุ่มมาตย์ รองปลัดเทศบาลฯ ผู้อำนวยกองเเละเจ้าหน้าที่เทศบาล รับการต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก #องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ #จังหวัดตรัง พร้อมคณะ เพื่อเดินทางมาศึกษาดูงาน #โครงการน้ำประปาดื่มได้ 💧💧🚰 จำนวน 45 ท่าน ณ.ห้องประชุมเทศบาลตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

Cresta Social Messenger