การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง งานอาจสามารถสะออน ประจำปี 2566 วันพฤหัสบดีที่ 7ธันวาคม 2566 ประเภทอายุ ตั้งเเต่ 25 ปี – 45 ปี

ผลการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง งานอาจสามารถสะออน ประจำปี 2566 วันพฤหัสบดีที่ 7ธันวาคม 2566 ประเภทอายุ ตั้งเเต่ 25 ปี – 45 ปีรางวัลชนะเลิศ ได้เเก่ นางสาวราภรณ์ วังพรมรางวัลชนะเลิศอันดับ 1ได้เเก่ นายวัชรพงษ์ พิณธุกรรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายเชษฐา แฝงทารางวัลชมเชย ได้เเก่ นางสาวสุดารัตน์ สุขประเสริฐรางวัลชมเชย ได้เเก่ นางสาวฉัตรลดา ประหยัดศรี

Cresta Social Messenger