การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง งานอาจสามารถสะออน ประจำปี 2566 วันพฤหัสบดีที่ 7ธันวาคม 2566 ประเภทอายุ ตั้งเเต่ 15 ปี – 25 ปี

การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง งานอาจสามารถสะออน ประจำปี 2566 วันพฤหัสบดีที่ 7ธันวาคม 2566 ประเภทอายุ ตั้งเเต่ 15 ปี – 25 ปีรางวัลชนะเลิศ ได้เเก่ นางสาวสรญา นามวิชัยรางวัลชนะเลิศอันดับ 1ได้เเก่ นางสาวสุธารทิพย์ บัวจันทร์รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายสถิระ ศรีพรมรางวัลชมเชย ได้เเก่ นางสาวพนิดา เเวงศรีรางวัลชมเชย ได้เเก่ นางสาวสิริพร ภารประสาท

Cresta Social Messenger