วันที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00น เทศบาลตำบลอาจสามารถ #นำโดยนายเทพพร #จำปานวน #นายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ นายพูลทรัพย์ มานะดี รองนายกฯ นายประจงศักดิ์ ภาสว่าง ที่ปรึกษานายกฯ เเละเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกับอำเภออาจสามารถ วัดป่าอาจสามารถ ผู้นำหมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ เเละโรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์ จัดโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาตามเเนวทาง 5 ส. ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม โดยมี #นายอิฐเชษฐ์ #นาคะเต #นายอำเภออาจสามารถ เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน ณ. วัดป่าอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

Cresta Social Messenger