วันที่ 20 ธันวาคม 2566 เทศบาลตำบลอาจสามารถ นำโดย นายเทพพร จำปานวน นายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ นางศิริกุล เมาะราษี ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ นางสุนีรัตน์ เศษลือ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ นางสาวอุภัสษร มนต์ไธสง นักวิชาการสาธารณสุขฯ เป็นตัวเเทนของเทศบาลตำบลอาจสามารถ เข้าร่วมประชุมวิชาการ Symposium เพื่อเผยเเพร่ผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 #เรื่อง #นวัตกรรมท้องถิ่นในยุคดิจิทัล โดยเทศบาลตำบลอาจสามารถได้จัดเเสดงโชว์ผลงาน โครงการน้ำประปาดื่มได้ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ของประเทศ เรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี เเละได้รับเงินรางวัลจำนวน 3,200,000 บาท ณ. ห้องวายุภักษ์ 5-7 ชั้น 5 โรงเเรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการเเละคอนเวนชันเตอร์ เเจ้งวัฒนะ ถนนเเจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

Cresta Social Messenger