วันที่12กค.2564เวลา15.30น.
นางนวลรัตน์ พันธโคตร รองนายกเทศมนตรี /นายณัฐพงษ์ ธรรมราษฎร์ รองนายกเทศมนตรี/นายจิระศักดิ์ จันทรวิภาค ปลัดเทศบาล/นางพิศมัย ชัฏพลชัย หัวหน้าสำนักปลัด/ดร.ศศินันท์ พูลลาภ ผอ.โรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์/นางนันทิยา ถนัดค้าผญบ.ม.1/นางญมลฐพร พารา ผญบ.ม.7/จนท.เทศบาล/ผู้นำชุมชน ให้การต้อนรับนายสุวัฒน์ เบ้าจังหารพร้อมคณะ เพื่อร่วมเปิดศูนย์ดูแลและสังเกตุอาการจากการติดเชื้อ โควิด-19 ณ อาคารอเนกประสงค์ (สนง.เทศบาลเก่า)ซึ่งเปิดเป็นศูนย์เฉพาะกิจในการรับปชช.ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงสูง10จังหวัด และที่มีภาวะเสี่ยงสูงในการสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน สามารถประสานเข้ารับการดูแลจากจนท.ภายในศูนย์ โดยประสาน อสม.แต่ละหมู่บ้านหรือประสานเทศบาลโดยตรงที่เบอร์ โทรศัพท์ 043-599071 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
Cresta Social Messenger