วันนี้ 12/1/67 วันดี เทศบาลตำบลอาจสามารถได้ลงเสาเอก – เสาโท เพื่อก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เป็นที่เรียนและพัฒนาทาง ด้านสมองบุคลิกภาพ/การใช้ภาษาอังกฤษ/และร่างกายของน้องๆ เด็กๆ ให้เป็นเลิศและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม พัฒนาประเทศชาติต่อไป ครับ

Cresta Social Messenger