วันศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุบลบรทิพย์ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลอาจสามารถ ได้เข้าร่วมกิจกรรม “งานวันเด็กแห่งชาติ” ประจำปีพุทธศักราช 2567 ณ. ห้องสมุดประชาชนอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

Cresta Social Messenger