วันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 14:00 น. นายเทพพร จำปานวนนายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลอาจสามารถ ได้ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอาจสามารถ

Cresta Social Messenger