นที่ 15 มกราคม 2567 นายเทพพร จำปานวน นายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถพร้อมด้วยคณะกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลอาจสามารถ ได้ร่วม “ ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานธนาคารขยะ/กองทุนสวัสดิการคัดแยกขยะในชุมชนภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ” ณ บ้านชูชาติ เวลา 9:00 – 12:00 (หมู่ที่ 7) และ 13:00 – 16:00 (หมู่ที่15)

Cresta Social Messenger